Highlight Delft

In 2023 hebben zo’n 350 Delftse jongeren speciaal voor Highlight Delft meegewerkt aan een groots gezamenlijk kunstwerk, geïnspireerd op het werk van Antoni van Leeuwenhoek. Het kunstwerk werd onderdeel van het festival Highlight Delft 2024. Verschillende scholen, jongeren in cultuurhuizen en tijdens evenementen in Delft hebben de wereld van Van Leeuwenhoek’s diertgens bestudeerd en hun eigen perceptie hierop vormgegeven.

Samenwerking

Highlight Delft toont sinds 2016 toekomstideeën van kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers, studenten en bedrijven aan een breed publiek op unieke locaties in Delft. In 2023 is er een samenwerking met KITE educatie gestart om een passend laagdrempelige educatief programma te ontwikkelen, waarbij er vanuit een creatieve invalshoek een bijdrage wordt geleverd aan inspirerend en goed techniekonderwijs dat past bij de behoeften van de doelgroep en de scholen in Delft. Er is een jaar de tijd genomen om een netwerk op te zetten en contact te leggen met de scholen en cultuurhuizen voor een passend programma dat aansloot bij de vraag.

Een educatieprogramma dat aansluit

In het unieke project is er gekeken naar de behoeften van de scholen. Geen standaardprogramma of workshop dat de school moet volgen. Maar aansluitend bij de behoeften van de school. Zo wil de ene school dit bijvoorbeeld graag in een projectweek gieten, de andere wil dat we aansluiten op een onderzoeksleerlijn, de volgende wil dat we de leraren inspiratie geven over technologie-onderwijs.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat de inhoud, werkvormen en techniek beter beklijft op de scholen. Daarnaast biedt het ze ook handvatten voor de toekomst. Wat bij alle partijen overeenkomt, is het bezoek aan Highlight Delft 2024. Door de lessen of workshops zijn de leerlingen goed voorbereid op de innovatieve kunstwerken.

Het community-kunstwerk

Soms lijkt het alsof de buitenwereld steeds complexer wordt. Technologieën, zoals virtual reality of augmented reality, openen bijna onbeperkte mogelijkheden: de virtuele en fysieke realiteit zijn aan het samensmelten. Wat is tegenwoordig nog ‘de werkelijkheid’? En dan te bedenken dat tweederde van het leven op aarde onzichtbaar is. Zonder de micro-organismen zoals schimmels, bacteriën, virussen en microdiertjes zou er geen leven mogelijk zijn. Wat is onze perceptie op de wereld om ons heen? Onze zintuigen nemen de wereld waar, maar het zijn onze hersens die daar betekenis aan geven. Hoe hebben we daar zelf invloed op?

De resultaten vanuit de workshops werden samengesteld, geselecteerd en nabewerkt om op indrukwekkende wijze gepresenteerd te worden tijdens Highlight Delft 2024. De werken van scholieren, studenten en Delftse jongeren nemen hiermee een prominente en indrukwekkende plek in tussen andere kunstwerken op Highlight Delft 2024. Door samen te werken aan een groot gezamenlijk kunstwerk doen ze nieuwe ervaringen op met inhoud, techniek en culturele activiteiten in hun stad. Daarnaast worden ze serieus genomen als lerende, wat bijdraagt aan het zelfvertrouwen.

Soortgelijke projecten

Alle projecten

KADE40

Leven met het Water

Samenwerking tussen kinderen en maker voor het maken van een kunstwerk voor in de openbare ruimte