Impulstraject voor vakdocenten
van cultuurhuis Wherelant

Om nieuwe mogelijkheden en uitdagingen die door de Covid-19 pandemie ontstaan zijn te omarmen en weerbaar te worden voor de eisen van een nieuwe tijd startte cultuurhuis Wherelant in Purmerend een impulstraject van vijftien maanden voor hun vakdocenten. Binnen het trainingstraject hard KITE educatie de rol van projectleider en inspirator.

Een breed onderzoeksterrein

Het doel van het traject was om de weg naar innovatie die Wherelant was ingeslagen door te zetten. Het traject richtte zich op deskundigheidsbevordering van vakdocenten op het gebied van digitale technologie, de didactiek van het online lesgeven en de scholing van vakdocenten op het gebied van Kunst en Technologie in het onderwijs.

Het doel was om de vakdocenten nieuwsgierig te maken naar nieuwe ontwikkelingen en kennis te laten maken met de mogelijkheden van nieuwe technologie in hun werk. Dit werd vooral benaderd vanuit hun eigen interesse. Waar zit voor jou het experiment, de ontdekking of de verdieping? Door zowel te focussen op didactiek, als op het toepassen van het snijvlak van kunst en technologie op inhoud, was er voor het breed ge├»nteresseerde docententeam veel te halen. Vertrouwde werkwijzen werden aangevuld met vaardigheden met nieuwe technieken, technologie├źn en ervaringen.

Onderzoeksvragen en resultaten

De vakdocenten waren leidend in het traject. Door onderzoeksvragen op te halen en zelf interesse gebieden te laten onderzoeken is het aannemelijker dat de materie beklijft en wordt toegepast in de praktijk. Om deze redenen begon de eerste fase met twee werkgroepen die twee gebieden gingen onderzoeken.

  • Werkgroep A: Technologie als Middel

Dit team doet onderzoek naar vormen van online educatie en maakt keuzes op basis van gebleken hiaten in bestaande kennis en vaardigheden. De focus ligt op de didactiek van lesgeven op afstand: wat werkt en waar kan voordeel uitgehaald worden bij online lessen.

  • Werkgroep B: Technologie als Doel

Dit team doet onderzoek naar de specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het ontwerpen en uitvoeren van lessen op het snijvlak van Kunst en Technologie in het onderwijs.

De resultaten werden uiteindelijk in verschillende werkvormen vertaald naar de collega vakdocenten in trainingen, workshops en lesbrieven. Zo werd er een experimenteerkit gevuld met elektronica ontwikkeld. Deze kit werd door andere vakdocenten later in het traject in de praktijk gestest. Er werden handleidingen gemaakt bij een selectie aan apps die je les interactiever zouden kunnen maken. Ook organiseerden we werksessies om alle vakdocenten, niet alleen de deelnemers, handvatten te beiden.

Kansen voor de toekomst

Het einde van het impulstraject betekende niet het einde voor kunst & technologie bij cultuurhuis Wherelant. Wat ze van de werkgroepen, werksessies, bijeenkomsten en praktijkervaringen hebben geleerd is dat ze een leergemeenschap zijn die van en met elkaar leert. De bijeenkomsten gericht op kennisdeling zijn zinvol en de docenten voelen zich meer verbonden met elkaar en zoeken elkaar op. In de toekomst gaan ze deze momenten drie keer per jaar organiseren.

Soortgelijke projecten

Bibliotheek Aanzet

Visie ontwikkeling voor de maakplaats

Ontwikkelen van een houvast voor de activiteiten van de Maakplaats van de Bibliotheek Aanzet Ridderkerk