Visie ontwikkeling voor de maakplaats

De maakplaats van Bibliotheek Aanzet in Ridderkerk is een paar jaar geleden prachtig ingericht. Maar qua activiteiten voelde het als los zand. KITE werd gevraagd een visie en een programmalijn te ontwikkelen die de maakplaats sturing kon geven.

De rol van de maakplaats

Je gaat naar de bibliotheek om informatie te vinden voor jezelf en voor school, je verbeelding uit te dagen en nieuwe werelden te ontdekken of om samen te komen met leeftijdsgenoten. De bibliotheek is een publieke laagdrempelige plek waar je komt om je met plezier te ontwikkelen. Het doel van de maakplaats is om bij te dragen aan de ontwikkeling van vaardigheden voor een nieuwe generatie weerbare en creatieve makers. Dit zijn vaardigheden als oplossingsgericht denken, creativiteit, digitale kennis tot ondernemen en samenwerken.
 
De maakplaats is een uitbreiding op de essentiële rol die de bibliotheek nu vervult. Maken en lezen dragen beiden bij aan het ontdekken van de wereld en nodigen uit om je verbeelding te gebruiken. Daarom is het belangrijk dat beiden aangeboden worden in de programmering van de maakplaats. Een boek kan aanzetten tot maken, en een maakproces kan je bij een boek brengen.

Pijlers, leerpaden en levels

Taal

Taal wordt benaderd als in alles met lezen en schrijven. Boeken waar taal in staat en hoe deze tot stand komen door druktechnieken. Hoe je communiceert door middel van beelden (beeldtaal) en de taal van de computer als in programmeren en codetaal.

Technologie

Ontdekken van oude en nieuwe technologieën. Zolang er mensen bestaan, bestaat er technologie. En de steeds weer nieuwe uitvindingen hebben het leven van de mens nogal veranderd. Technologie is overal om ons heen.

Toekomst

Van de straten waarin je loopt, het huis vol slimme techniek tot de energie die je verbruikt bij het gamen. De voertuigen die je vooruit brengen en de natuur die zijn weg probeert te vinden. Geef je toekomstige leefomgeving vorm.

Leerpaden

De drie pijlers worden onderverdeeld in verschillende niveaus, ook wel levels. Zo kan je in level 1 in je eigen tempo ervaring opdoen met een techniek uit de kaartenbak in de maakplaats. Er zijn passende video’s of tutorials bij die kort uitleg geven. In level 2 ga je meer de verdieping in tijdens een workshop en level 3 geeft je handvatten om zelfstandig verder te leren.

Door de jaren zijn er verschillende kaartensets en leerlijnen ontwikkeld voor de Bibliotheek Aanzet.

Soortgelijke projecten

Cultuurhuis Wherelant

Impulstraject voor vakdocenten

Deskundigheidsbevordering van vakdocenten op het gebied van technologie