Soft Robots

Met het maakbare lichaam als uitgangspunt ontwikkelden we een lessenserie waarin leerlingen van groep 7 en 8 onderzoeken hoe het lichaam beheerst, geoptimaliseerd, beschermd of mooier gemaakt kan worden. Met inspiratie uit de kunst en de natuur zetten ze verschillende brillen op en bekijken ze de mogelijkheden van ooit of misschien wel nooit. Met uiteindelijk een silicone soft-robot als eindresultaat.

Fix Maakonderwijs

In de hedendaagse samenleving is steeds meer behoefte aan uitvinders: creatieve mensen die complexe problemen kunnen oplossen, kritisch durven te zijn, goed kunnen samenwerken en buiten hun vakgebied kunnen denken. Cultuurhuis Heemskerk, Centrum voor de Kunsten Beverwijk en Techport slaan de handen in een om elk kind in de IJmond de kans te geven om uitvinder te worden.

Met FIX Maakonderwijs ondersteunen zij basisscholen bij het implementeren van kunstonderwijs verbonden met techniek, door een laagdrempelig aanbod te ontwikkelen dat zich bevindt op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie.

Het projectteam van FIX vroeg ons de eerste lessenserie voor het pakket te ontwikkelen over het maakbare lichaam.

Het Maakbare Lichaam

Nog nooit heeft de mens zoveel invloed kunnen uitoefenen op haar omgeving: nooit is onze omgeving zo maakbaar geweest. Alles wat wij om ons heen zien is ontworpen en gemaakt. De gebouwen, tafels, stoelen, schoenen, bossen en zelfs groente en fruit is volledig maakbaar gemaakt zodat het past bij onze levensstijl en behoeften.

Het menselijk lichaam blijft hierin niet achter. Het lichaam wordt gezien als een machine en bij ziekten en afwijkingen kunnen deze letterlijk gerepareerd worden. Denk aan lenzen of een bril voor slecht zicht, een kunstgebit bij slechte tanden of een volledig nieuwe heup. En van technologie in het lichaam is de pacemaker een bekend voorbeeld van een lichaamsvreemd object dat gebruikt wordt om het hartritme over te nemen. Toepassingen waar niemand een wenkbrauw bij optrekt.

Ons lichaam wordt steeds meer een machineproject waarbij we sleutelen aan de mechanismes. Hoe oud zouden we uiteindelijk kunnen worden als elke keer wanneer een deel van je lichaam niet meer werkt je dit gewoon kunt vervangen door nieuw menselijk weefsel? Of bouwen we computers in onszelf om ons werkend te houden? Gaan we dan zo ver dat we technologie gaan gebruiken om ons lichaam te verbeteren of het dagelijks leven makkelijker te maken?

In de lessenserie maken de leerlingen soft-robots van siliconen. Ze ontwerpen, met inspiratie uit de kunst en natuur, hun eigen lichaamsrobot. De vorm wordt gemaakt met een mal van LEGO stenen waar de siliconen ingegoten wordt. Uiteindelijk wekken ze de robot tot leven met gepuzzelde algoritmes en lucht.

De lessenserie draagt bij aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, computational thinking, ruimtelijk inzicht, biologie en maken kennis met de ontwerppraktijk.

Inspiratie uit de kunst

In de lessenserie werden meerdere ontwerpers en kunstenaars als inspiratie genomen. Makers die buiten de kaders denken.

Dani Clode: The Third Thumb

The Third Thumb is een 3D-geprinte duimverlenging voor je hand, bestuurd door je tenen. Het project onderzoekt de relatie tussen ons lichaam en prothetische technologie.

THE ALTERNATIVE LIMB PROJECT

Een prothese verlengt de dragers mogelijkheden. Het kan elke vorm hebben om het lichaam mooier, beter, handiger of bijzonderder te maken.

THOMAS THWAITES: GOATMAN (foto)

Thomas Thwaites heeft wel al zijn armen en benen, maar bedacht protheses om iemand – of eigenlijk iets – anders te worden. Hij wilde even geen mens meer zijn en maakte armen en benen die hem de bouw van het lichaam van een geit gaven.

Soortgelijke projecten

Vlaardingen 750

Vlaardingen 750 jaar stadsrechten

Ontwikkeling van drie lesbrieven over het 750-jarig bestaan van de stad Vlaardingen voor het PO en VO

Het Nieuwe Instituut

Blieb Blieb

Ontwikkeling van onderwijsprogramma voor groep 1 t/m 3 over digitale cultuur

Kunsthal

Kunstbuzz: Calder Now

Ontwikkeling van een lesbrief voor de onderbouw van het VO