Vlaardingen 750 jaar stadsrechten

In 1273 verleende graaf Floris V stadsrechten aan de Vlaardingers. Vlaardingen viert in 2023 haar 750-jarig bestaan als stad. Een jaar lang werden er uiteenlopende activiteiten georganiseerd voor inwoners, bezoekers en uiteraard scholen. Voor het feestjaar ontwikkelden wij drie lesbrieven voor het voltallige primair en voortgezet onderwijs.

Technische erfgoededucatie

Bij lesbrieven over geschiedenis staat het voorop dat deze het verleden correct vertellen. Had de stad vooral houten huizen of waren er al stenen? Waar diende de stadsrechten voor? Hiervoor werden we bijgespijkerd door docent geschiedenis Cora Laan. Zij vertelden veel, wij noteerden veel en ontdekten zo dat de stad nooit een stadsmuur heeft gehad. Het stadsrecht was vooral een sociaal economische stimuleringsmaatregel, en daarmee dus gericht op handel. De Vlaardingers kregen niet het recht om zich te verdedigen met een muur. 

Een mooi uitgangspunt om 750 jaar later deze stadsmuur, of deel ervan, toch te realiseren. De leerlingen van het PO (middenbouw en bovenbouw) en VO (onderbouw) kregen hiervoor verschillende verhalen uit de geschiedenis van de stad en ontwierpen bij hun favoriete verhaal een kijkdoos in de vorm van een baksteen. Omdat de stenen opgestapeld werden was het belangrijk dat er licht werd aangebracht aan de binnenkant. Voor dit technische aspect werden tutorials op verschillende niveaus gemaakt die het maken van een stroomkring met een LED uitlegde. 

Samen bouwden de verschillende scholen aan de stadsmuur vol met verhalen, de fundering van de huidige stad. In oktober, tijdens de kinderboekenweek, werd de stadsmuur tentoongesteld bij cultuurhuis KADE40. 

Voor de onderbouw van het PO werd er een lesbrief ontwikkeld waarbij de leerlingen nadachten over hoe de stad eruit zou hebben gezien en maakten ze klassikaal een hoorspel. Welke mensen en dieren liepen er op straat? En welke geluiden zou je gehoord hebben? 

De bovenbouw van het voortgezet onderwijs onderzochten het stadsrecht en benaderde het vanuit verschillende perspectieven. Zij kropen in de huid van een anderen, zoals de graaf van Holland, een boerenzoon of een vrouw van nu. Door middel van persona’s deden zij onderzoek naar deze mensen en namen uiteindelijk een podcast op waarin zij in gesprek over de stadsrechten.

Soortgelijke projecten

Kunsthal

Kunstbuzz: Calder Now

Ontwikkeling van een lesbrief voor de onderbouw van het VO

Het Nieuwe Instituut

Blieb Blieb

Ontwikkeling van onderwijsprogramma voor groep 1 t/m 3 over digitale cultuur

FIX Maakonderwijs

Soft Robots

Ontwikkeling van een lessenserie voor PO (groep 7/8) over het maakbare lichaam