Educatieve projecten op het snijvlak van kunst & technologie

Ik heb hulp nodig bij

De wereld van KITE

Met onze projecten stimuleren we kinderen en jongeren zelf de wereld te onderzoeken en te bevragen. We geven handvatten om hier op een creatieve en kritische manier vervolgens vorm aan te geven. We verbreden de horizon van kinderen en jongeren ten opzichte van kunst en cultuur en dragen bij aan de 21ste-eeuwse vaardigheden. 

Verwondering is binnen dit leerproces een belangrijk doel. Ergens in een les moet een magie moment zitten, iets nieuws wat je leert en aanzet om verder te gaan.

In onze wereld wordt deze magie ingebracht door middel van techniek of technologie. Een magneet die ook kan afstoten, een LED die brandt, of een zelfgemaakt schilderij dat geprogrammeerd is om muziek te maken bij aanraking. Alle lessen en projecten roepen op tot verwondering en daarmee de vraag: hoe werkt dit? Het is een open benadering, waarbij het eindresultaat vaak onbekend is en vooral aan de kinderen zelf.

ontdekken en experimenteren

Wij geloven erin dat als we kinderen de mogelijkheid geven om zelf te ontdekken, ze meer leren dan dat ze een stappenplan met een begin en een einde volgen.

Festival

Hét festival om het onderwijs te inspireren op het snijvlak van kunst en technologie. Leerlingen en docenten van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en MBO maken tijdens het festival kennis met de wisselwerking tussen kunst en technologie.

Ontwikkeling lessenserie

Hoe krijgen molens weer een relevante rol in onze samenleving, en hoe inspireren we nieuwe generaties molenaars en ambachtslieden? In het ontwikkelde programma voor groep 5 en 6 experimenteerden leerlingen met de technieken en de werking van een molen. En presenteerden zij hun werk op de Molenconferentie.

Eigen initiatief

Personeel gezocht! Kan jij de fabriek weer up-and-running krijgen? De Limonadefabriek is een activiteit gericht op onderzoekend en ontwerpend leren waarbij het probleemoplossend vermogen op de proef worden gesteld.

Ontwikkeling van kunstwerken voor kleuters

Binnen verschillende cultuur- en W&T-menu’s in regio Rijnmond verzorgt KITE lessen. In de kleuterklassen brengen we kunst heel dichtbij de leerlingen door hedendaagse makers kunst te laten maken voor in de klas.

Ontdek nog meer uiteenlopende projecten

Van de ontwikkeling van lesbrieven en lessenseries over specifieke thema's, deskundigheidsbevordering voor cultuurhuizen tot co-creaties met het onderwijs. Wij zijn dol op alles met verwondering en techniek-magie.

Laten we samenwerken

Wil je meer weten, heb je een uitdaging of een andere vraag?